მოთხოვნათა საკონტროლო ნუსხა

განაცხადის შეტანამდე გაითვალისწინეთ, აკმაყოფილებს თუ არა თქვენი ორგანიზაცია და საგრანტო განაცხადი ქვემოთ მოყვანილ მოთხოვნებს. შემდგომი დეტალები მოცემულია წინადადებების მოწოდებაში.

    The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: