პირველი დაფინანსების მოწოდება 2022 წლის წინადადებებისთვის

საერთაშორისო ფონდი საზოგადოებრივი ინტერესის მედიისთვის (IFPIM) წარმოადგენს თამამ, ახალ მრავალმხრივ ინიციატივას, რომელიც შექმნილია დამოუკიდებელი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიის მხარდასაჭერად, განსაკუთრებით დაბალი და საშუალო შემოსავლის პირობებში და გრძელვადიანი სისტემური გადაწყვეტების მხარდასაჭერად არსებული პირობებისთვის, რაც ხელს არ უწყობს დამოუკიდებელი მედიის თავად დაფინანსებას.

ფონდის მიზანია მკვეთრად გაზარდოს ხელმისაწვდომი რესურსები მხარში ამოუდგეს სანდო, ეთიკურ, ფაქტებზე დაფუძნებულ ჟურნალისტიკასდა საშუალება მისცეს მედიას იმუშაოს დემოკრატიისთვის. დამატებითი ინფორმაცია ფონდის შესახებ შეგიძლიათ იხილოთ ifpim.org-ზე.

ამ ფონდის მეშვეობით მიღწეულ იქნა მნიშვნელოვანი პროგრესი და მიუხედავად იმისა რომ იგი ჯერ კიდევ დაარსების ადრეულ ეტაპებზეა, მან უკვე განახორციელა საკმარისი დაფინანსება წინადადებების საწყისი მცირე მასშტაბის მოწოდების გასაშვებად. ეს წინადადებების კონკურსი არის პირველი დაფინანსების შესაძლებლობების სერიიდან.

კარი 1: საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიის განმარტება

IFPIM განსაზღვრავს საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიას, როგორც მედიას, რომელიც:

 • თავისუფალია ცენზურისაგან და დამოუკიდებელია;
 • არსებობს საზოგადოების ინფორმირება იმ საკითხებზე, რომლებიც აყალიბებს მათ ცხოვრებას იმდაგვარად, რომ ემსახურება საზოგადოების და არა რაიმე პოლიტიკურ, კომერციულ თუ ფრაქციულ ინტერესებს;
 • საზოგადოებაში საჯარო დებატებისა და დიალოგის საშუალებას იძლევა; და
 • უფლებამოსილ პირებს აკისრებს პასუხისმგებლობას საჯარო ინტერესების სახელით.

იგი გულისხმობს გამახვილებას ეთიკურ და სანდო მედიაზე, რომელიც ემსახურება სრულიად საზოგადოების ყველა ადამიანის ინტერესებს, და არა მხოლოდ მათ, ვისაც აქვს ძალა ან სახსრები გადაიხადოს მედიას ან გავლენა მოახდინოს მასზე. საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედია შეიძლება იყოს კომერციული, საჯარო სამსახური ან საზოგადოებრივი მედია და ვრცელდებოდეს ონლაინ, ეთერის გადაცემაში, ბეჭდური სახით ან სხვა არხებით.

„სანდო დამოუკიდებელ ახალ ამბებზე წვდომის გარეშე, მოსახლეობა სიბნელეში რჩება, მთავრობებში იზრდება კორუფცია და დემოკრატიული ინსტიტუტები მალე ხდება მოჩვენებითად“.

მარკ ტომპსონი (Mark Thompson) და მარია რესა (Maria Ressa)

IFPIM-ის თანათავმჯდომარეები

ამ დაფინანსების მიზანი

ეს პირველი დაფინანსების მოწოდება შექმნილია, როგორც გრძელვადიანი სტრატეგიის ნაწილი საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიის შესანარჩუნებლად, ასევე მის აღსადგენად  ინტენსიური ეკონომიკური ზეწოლის პირობებში, რათა უზრუნველყოფილი იქნას ჟურნალისტიკის უწყვეტი მხარდაჭერა საზოგადოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე და გაფართოვდეს აუდიტორიის წვდომა და ურთიერთობები.

ამ პირველი მოწოდებისთვის, დაფინანსების განაცხადი უნდა უკავშირდებოდეს ერთ ან რამდენიმე შემდეგ მიზანს:

 • საზოგადოებრივი ინტერესების მქონე მედია რეპორტაჟების უწყვეტი წარმოება და გავრცელება, რათა შენარჩუნდეს მისი როლი და გავლენა საზოგადოებაში არახელსაყრელი საბაზრო პირობების და დაფინანსების კრიტიკული საჭიროებათა კონტექსტში.
 • ამბიციური მიდგომების შემუშავება საზოგადოებაში დეზინფორმაციული პრობლემების გადასაჭრელად, მათ შორის აუდიტორიასთან ჩართულობის ახალი ფორმების გამოცდით და მედია-ეკოსისტემის ან სამოქალაქო საზოგადოების სხვა მოღვაწეებთან პარტნიორობით
 • აუდიტორიის დაფარვისა და ჩართულობის გაზრდა, მათ შორის ის, რაც მიმართავს არასაკმარისი მომსახურების მქონე აუდიტორიების საჭიროებებზე
 • საზოგადოების წარმომადგენლობის გაუმჯობესება მედია ეკოსისტემაში, მათ შორის ნიუსრუმში მრავალფეროვნების ხელშეწყობის გზით და არასაკმარისად დაფარული საკითხებისა და თემების გაშუქებით

გეოგრაფიული შემადგენელი

ამ პირველ მოწოდებაზე, კონცეპტუალური შენიშვნები მოწვეულია საჯარო ინტერესის ჟურნალისტიკის დიდი გამოცდილების მქონე მედია ორგანიზაციებისგან ქვემოთ ჩამოთვლილ ქვეყნებში.

 • სამხრეთ საჰარის აფრიკა: განა, კენია, ნიგერი, სენეგალი, სიერა-ლეონე, სამხრეთ აფრიკა;
 • ახლო აღმოსავლეთი და ჩრდილოეთ აფრიკა: ლიბანი, ტუნისი;
 • კარიბის, ცენტრალური და სამხრეთ ამერიკა: ბრაზილია, კოლუმბია, მექსიკა;
 • აზია და წყნარი ოკეანე: ავღანეთი, მალაიზია, ნეპალი, ფილიპინები;
 • აღმოსავლეთ ევროპა: საქართველო, უკრაინა.

გრანტები უნდა დაეხმაროს საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიას ზემოთ ჩამოთვლილ ერთ-ერთ ქვეყანაში. მომავალი მოწოდებები მოიცავენ აქ ჩამოთვლილთა გარდა დამატებით ქვეყნებს.

გრანტის ზომა და მისაღებობა

გრანტის ოდენობა: გრანტები გაიცემა 2 წლამდე პერიოდით. ჩვენ ვარაუდით, გრანტების უმეტესი ნაწილი იქნება $80,000-დან $350,000-მდე. IFPIM აცნობიერებს მოთხოვნას დააბალანსოს კრიტიკული დაფინანსებისთვის საჭიროება და რისკები, რომლებიც დაკავშირებულია ერთ დამფინანსებელზე დამოკიდებულების შექმნასთან. გრანტის ოდენობა წელიწადში, როგორც წესი, მოსალოდნელია ორგანიზაციის წლიური ბიუჯეტის 10%-30%-ის ფარგლებში.

პრეტენდენტის ტიპი: ამ დაფინანსების მოწოდებისთვის გრანტები ხელმისაწვდომია მხოლოდ მედია ორგანიზაციებისთვის და არა ფიზიკური პირებისთვის ან მედია-ეკოსისტემის სხვა მოღვაწეებისთვის. მედია ორგანიზაციები განისაზღვრება, როგორც რეგისტრირებული იურიდიული პირის მქონე ორგანიზაციები ჩართულია მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებით ინფორმაციის წარმოებას და გავრცელებას ფართო საზოგადოებისთვის.  დაფინანსებაზე განაცხადის გაკეთება შეუძლია როგორც კომერციულ, ისე არაკომერციულ მედია ორგანიზაციებს. განაცხადის გასაკეთებლად, კანდიდატებს უნდა ჰქონდეთ მიმდინარე შემოსავალი, სულ მცირე, $50,000 წელიწადში. ჩვენი ვარაუდით, კანდიდატთა უმეტესობას ექნება წლიური $50,000 დოლარზე მეტი შემოსავალი.

კანდიდატებმა უნდა აჩვენონ, რომ ისინი აკმაყოფილებენ საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიის განმარტებას, როგორც ეს აღწერილია კარი 1-ში. სანამ ისინი იქნება, ჩვენ განვიხილავთ მედია ორგანიზაციების განაცხადებს ყველა: ტიპის პლატფორმაზე (როგორც ონლაინ, ასევე ოფლაინ); დაფარვა და აუდიტორია (ეროვნულიდან ადგილობრივ და სათემო მედიამდე); სარედაქციო პოზიციონირება (უნივერსალური და უფრო სპეციალიზებული მედია); და საორგანიზაციო სიმწიფის დონე (დამკვიდრებული და სხვა ახლადშექმნილი მედია).

განაცხადის შეტანისა და შერჩევის პროცესი

ორგანიზაციებს, რომელსაც სურთ განაცხადის შეტანა დაფინანსებაზე ამ პირველ მოწოდებაზე, პირველ რიგში, უნდა წარმოადგინონ მოკლე კონცეფციის ჩანაწერი (დაახლოებით 3-დან 4 გვერდამდე), რომელიც ასახავს:

 • პრეტენდენტის ორგანიზაცია, მათ შორის მისი შესაბამისობა IFPIM-ის განმარტებასთან საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიის შესახებ; და
 • რის მიღწევას ცდილობს კანდიდატი IFPIM-ის დაფინანსებით.

კონცეფციის ჩანაწერის ფორმებზე წვდომა შესაძლებელია ამ ბმულზე გასვლით.

დამატებითი ინფორმაცია და სახელმძღვანელო ხელმისაწვდომია ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე, რომელიც შეიცავს „ხშირად დასმულ კითხვებს“. თუ თქვენს მოთხოვნაზე პასუხი არ გაიცა, გამოაგზავნეთ თქვენი შეკითხვა 20 მაისამდე შემდეგ მისამართზე: opencall@ifpim.org და მიუთითოთ თქვენი ელფოსტის სათაურში ‘დაფინანსების მოწოდების 1-თან დაკავშირებული შეკითხვა’. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ ვპასუხობთ ცალკეულ ელწერილებს, მაგრამ განვაახლებთ „ხშირად დასმულ კითხვებს“ განაცხადის გაკეთების პროცესში.

კონცეფციის ჩანაწერები განიხილება და შერჩეული იქნება მოკლე სიაში შემდგომი განხილვისთვის. მოკლე სიაში მოხვედრილი პრეტენდენტები მას შემდეგ მოწვეულნი იქნებიან წინადადების უფრო დაწვრილებით წარმოსადგენად, მათ შორის შემდგომი ფინანსური ინფორმაციის, მოსალოდნელი ზემოქმედებისა და დოკუმენტაციის შესახებ სათანადო შესწავლის მიზნებისთვის. დაფინანსების საბოლოო გადაწყვეტილებები მიიღება შერჩევის კრიტერიუმების შესაბამისად. ჩვენი ვარაუდით, ამ მოწოდებაში პრეტენდენტების დიდი რაოდენობა იქნება, რომელთაგან მხოლოდ შეზღუდული რაოდენობა იქნება წარმატებული.

გრაფიკი

ორშაბათი, 2022 წლის 13 ივნისი

კონცეფციის ჩანაწერის წარდგენის ბოლო ვადა (GMT 11:59 საათამდე). პრეტენდენტები მიიღებენ დამადასტურებელ ელწერილს, ჩვენ მიერ თქვენი განცხადების მიღებაზე.

ორშაბათი, 2022 წლის 11 ივლისი

ყველა პრეტენდენტი ინფორმირებულია მოკლე სიის პროცესის შედეგის შესახებ. მოკლე სიაში მოხვედრილ პრეტენდენტებს მოეთხოვებათ უფრო დაწვრილებითი წინადადების წარდგენა. ამ ეტაპზე შერჩეულ პრეტენდენტებს დამატებითი მითითებები მიეწოდება.

ორშაბათი, 2022 წლის 15 აგვისტო

ბოლო ვადა შერჩეული პრეტენდენტებისთვის წინადადებების წარდგენისთვის (11:59 საათამდე GMT).

ხუთშაბათი, 2022 წლის 15 სექტემბერი და შემდგომ

გრანტის მიმღებთა საწყისი ნაკრების შერჩევა 15 სექტემბრამდე და დამატებითი გრანტის მიმღებთა შერჩევა 15 ნოემბრამდე. შერჩევის პროცესში უარის მიმღებ კანდიდატებს, გადაწყვეტილების მიღებიდან შედეგი მალევე ეცნობება. შერჩეული პრეტენდენტები გაივლიან სახელშეკრულებო ფაზას. თანხების გაცემა მოხდება მალევე საგრანტო ხელშეკრულების ხელმოწერიდან, ხოლო ზუსტი გრაფიკი დამოკიდებული იქნება იურისდიქციებზე.

მისაღებობა და შერჩევის კრიტერიუმები

ჩვენი შერჩევის პროცესის პირველი ეტაპი ეფუძნება პრეტენდენტების კონცეფციის ჩანაწერს, ორგანიზაციულ ინფორმაციასა და გამოცდილებას, ასევე გაითვალისწინება შემდეგი კრიტერიუმები:

 • ყველა მისაღებობის დაკმაყოფილებული კრიტერიუმები რომლებიც მითითებულია განყოფილებაში „გრანტის ზომა და მისაღებობა“.
 • ორგანიზაციის სარედაქციო სამართლიანობა, საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე ჟურნალისტიკის წარმოების ალბათობა და საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიის ჩვენს განმარტებასთან შესაბამისობა.
 • ორგანიზაციისა და გუნდის ნამსახურების ნუსხა, კომპეტენციები და მრავალფეროვნება.
 • დაფინანსების პოტენციური გავლენა, მათ შორის შეთავაზებული ხედვის ან ღონისძიებების შესაბამისობა ამ დაფინანსების მოთხოვნის მიზნებთან და დაფინანსების მოსალოდნელი გავლენა, რომელიც ეფუძნება განმცხადებლის განმარტებას მოსალოდნელი წარმატების შესახებ.

მეორე ეტაპზე, მოკლე სიაში შეყვანილი კანდიდატების წინადადებები შეფასდება გავლენის პოტენციალის, შეთავაზებული მიზნების მისაღწევად გეგმის ხარისხის, მოთხოვნილ დაფინანსებასა და შემოთავაზებულ მიზნებს შორის შესაბამისობის კანდიდატის ფინანსური საჭიროებების, გუნდის შესაძლებლობებისა და ვალდებულებების წარმართვის საორგანიზაციო გამძლეობა-განვითარებისა და სწავლებისადმი მიდრეკილების მიხედვით. დამატებითი დეტალები მიეწოდება მოკლე სიაში მოხვედრილ კანდიდატებს წინადადებების წარდგენის ფორმასთან ერთად.

როგორ განვაცხადოთ

განაცხადის გასაკეთებლად, შეავსეთ ჩვენი მოთხოვნების საკონტროლო სია და კონცეფციის ჩანაწერი.

The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: