ხშირად დასმული კითხვები

დაფინანსების მიზნები

ჩვენი ამოცანა მეტად მდგომარეობს იმის დარწმუნებაში, რომ გვძალუძს ჩვენი ანგარიშგების დაფინანსების გაგრძელება იმ ფინანსური სიძნელეების გათვალისწინებით, რომელსაც ვაწყდებით, ვიდრე ახალი საქმიანობების სახეობების განვითარება. შეგვიძლია თუ არა მივმართოთ დაფინანსებაზე ჩვენი მიმდინარე საქმიანობების გასაგრძელებლად?

დიახ. თქვენ შეეფერებით განაცხადის გაკეთებას, თუ თქვენი საგრანტო მიმართვა ეხმარება არსებულ საქმიანობებს (თუ ეს საქმიანობები შეესაბამება ამ ღია მოწოდების მიზნებს).


უნდა მოიცვას თუ არა ჩვენი განაცხადი მოწოდებით გათვალისწინებული ყველა საქმიანობა?

არა. საჭირო არ არის მოერგოთ ყველა მაგალითს, რომლებიც აღწერილია ამ დაფინანსების მიზნებში.


ჩვენ ვაწვდით მომსახურებებს (ან კონტენტს, ან ფაქტების შემოწმების მომსახურებებს, ან ტექნოლოგიურ გადაწყვეტილებებს) მედია ორგანიზაციებს, მაგრამ არ ვავრცელებთ ინფორმაციას ფართო საზოგადოებაში. შეიძლება თუ არა ამ რაუნდში მივმართოთ დაფინანსებაზე?

არა. ამ დაფინანსების მოწოდებაში პრეტენდენტები შეზღუდულია იმ მედია ორგანიზაციებით, რომლებიც ავრცელებს ინფორმაციას ფართო საზოგადოებაში. სავარაუდოდ მომავალი დაფინანსების მოწოდებები მოიცავს იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მომსახურებას გაუწევენ მედია ორგანიზაციებს.

გეოგრაფიული შემადგენელი

შეიძლება თუ არა საგრანტო განაცხადი მოიცვას ერთზე მეტი ქვეყანა?

ჩვენი ვარაუდით საგრანტო განაცხადები არ მოიცავს ერთზე მეტ ქვეყანას, მაგრამ თუ ეს მოხდება, ყველა ქვეყანა აუცილებლად უნდა იყოს გეოგრაფიულ არეში.


გაიცემა თუ არა გრანტები გეოგრაფიულ არეს სიაში მოქცეულ ყველა ქვეყანაში?

არ არის აუცილებელი. ამ პირველ მოწოდებაში ხელმისაწვდომი დაფინანსება შეზღუდულია. ჩვენი ვარაუდით, საგრანტო პორტფელი საკმაოდ კარგად ფარავს გეოგრაფიულ არეს სიაში მოქცეულ ქვეყნებს, მაგრამ შეიძლება იყოს გარკვეული ქვეყნები, სადაც ამ პირველი მოწოდების გრანტები არ არის შერჩეული.


ხელმისაწვდომია თუ არა გრანტები დევნილი მედიისთვის/დიასპორისთვის გეოგრაფიული არეს სიაში მოქცეულ ქვეყნებში?

დამოკიდებულია. ფიზიკურ პირთათვის გრანტები არ იგულისხმება, ისინი ხელმისაწვდომია მხოლოდ მედია ორგანიზაციებისთვის. თუ დაფინანსებაზე განმცხადებელი იურიდიული პირი რეგისტრირებულია ქვეყანაში, რომელიც განსხვავდება იმ ქვეყნისგან, სადაც უზრუნველყოფილია საჯარო ინტერესის მქონე მედია, მაშინ გრანტებზე ხელმისაწვდომობა შესაძლებელია. ეს შეფასდება თითოეულ კონკრეტულ შემთხვევაში.

გრანტის ზომა და მისაღებობა

არსებობს თუ არა გრანტის მინიმალური ზომა?

არა. გრანტის მინიმალური ზომა ამ დაფინანსებისთვის არ არის დაკონკრეტებული; მოთხოვნა მხოლოდ იმაშია, რომ პრეტენდენტებს ჰქონდეთ $50,000-ის ოდენობის მინიმალური წლიური შემოსავალი. ჩვენი ვარაუდით, კანდიდატების უმეტესობას ექნება $50,000-ზე მეტი წლიური შემოსავალი.


ინსტრუქციებში მითითებულია, რომ წლიური გრანტი მოსალოდნელია იყოს მიმდინარე წლიური ბიუჯეტის 10%-30%-ის დიაპაზონში. თუ ჩვენი საგრანტო მიმართვა ჩვენს მიმდინარე ბიუჯეტზე 10%-ზე ნაკლებია ან 30%-ზე მეტია, ჩაითვლება თუ არა ეს მისაღებად?

დიახ. ეს დიაპაზონი აღსანიშნია. ჩვენ განვიხილავთ განაცხადებს უფრო დაბალი და მაღალი პროცენტებისთვის. 30%-ზე მაღალი გრანტის პროცენტების შემთხვევაში, კანდიდატებს მოეთხოვებათ ახსნან, თუ როგორ აპირებენ ისინი შეამცირონ ერთ დამფინანსებელზე დამოკიდებულების რისკი.


ჩვენი ორგანიზაცია აწვდის მომსახურებათა ფართო ნაკრების ნაწილის საზოგადოებრივი ინტერესის მქონე მედიას. შეიძლება თუ არა მივმართოთ დაფინანსებაზე?

დიახ. მაგრამ გრანტი უნდა იყოს გამოყენებული საჯარო ინტერესების მქონე რეპორტაჟების წარმოების მხარდასაჭერად და არა სხვა საქმიანობების დასაფინანსებლად.


შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ გრანტის თანხასა და მიმდინარე ბიუჯეტს შორის მოსალოდნელი ურთიერთდამოკიდებულების მაგალითი. 

ნაბიჯი 1 შეიცავს იმას, რომ განსაზღვროთ ის წლიური გრანტის ოდენობა, რომელსაც ეძებთ. ასე რომ, თუ თქვენი გრანტი 2 წელზე მეტს შეიცავს, თქვენ უნდა გაყოთ გრანტის თანხა ორად. ნაბიჯი 2 – შემდგომ შეადარეთ ეს საშუალო წლიური გრანტი თქვენს მიმდინარე ბიუჯეტს.

მოსალოდნელია, რომ თქვენი წლიური საგრანტო მოთხოვნა იქნება თქვენი მიმდინარე ბიუჯეტის 10%-30%-ის დიაპაზონში.

სამუშაო მაგალითი:

საგრანტო მოთხოვნა: $150,000

გრანტის პერიოდი: 2 წელი

მიმდინარე ბიუჯეტი: $300,000

ნაბიჯი 1: იანგარიშეთ საშუალო წლიური გრანტი

$150,000/2 წელი = $75,000 წელიწადში

ნაბიჯი 2: მიმდინარე ბიუჯეტთან შედარება

$75,000 გრანტი წელიწადში / $300,000 მიმდინარე ბიუჯეტი = 25%

რაც ხვდება მოსალოდნელი დიაპაზონის ფარგლებში (10%-30%).

განაცხადის შეტანისა და შერჩევის პროცესი

შემიძლია განვიხილო ჩემი კონცეფციის ჩანაწერი IFPIM-ის გუნდის წევრთან?

ამ ეტაპზე არა. თუ თქვენს მოთხოვნაზე პასუხი არ გაიცა, გამოაგზავნეთ თქვენი შეკითხვა 20 მაისამდე მისამართზე opencall@ifpim.org და მიუთითოთ თქვენი ელფოსტის სათაურში ‘დაფინანსების მოწოდების 1-თან დაკავშირებული შეკითხვა’. გაითვალისწინეთ, რომ ჩვენ არ ვპასუხობთ ცალკეულ ელწერილებს, მაგრამ განვაახლებთ „ხშირად დასმულ კითხვებს“ განაცხადის გაკეთების პროცესში.


რომელ ენაზე უნდა წარვადგინო ჩემი კონცეფციის ჩანაწერი?

თუ თქვენთვის კონცეფციის ჩანაწერის წარდგენა ინგლისურად მოსახერხებელია, მაშინ წარადგინეთ. სხვაგვარად, შეგიძლიათ ის წარადგინოთ ნებისმიერ ენაზე, რომელზედაც ითარგმნა კონცეფციის ჩანაწერის ფორმა.


ვინ იღებს გადაწყვეტილებებს იმის შესახებ, თუ რომელი ორგანიზაციები ფინანსდება? როგორ ახდენენ გავლენას თქვენი დონორები ამ გადაწყვეტილებებზე?

IFPIM – დამოუკიდებელი ფონდია. დაფინანსების შესახებ გადაწყვეტილებებს იღებს IFPIM-ის მმართველი გუნდი. დონორებს არ შეუძლიათ გავლენის მოხდენა დაფინანსების გადაწყვეტილებებზე.


როდის ხდება დაფინანსება? მომავალი წლის ბიუჯეტში უნდა შევიტანო თუ ამ წლის გრანტი?

დაფინანსება გაიცემა მალევე საგრანტო ხელშეკრულებების ხელმოწერიდან, ხოლო ეს შეიძლება დამოკიდებული იყოს იურისდიქციებზე.


თუ ჩვენი ორგანიზაცია არ არის შერჩეული ამ პირველი მოწოდების დაფინანსებაზე, შეგვიძლია თუ არა ხელახლა შევიტანოთ განაცხადი მომავალ დაფინანსებაზე?

დიახ. მიუხედავად იმისა, განაცხადებთ თუ არა ამ საწყისი მოწოდების დაფინანსებაზე, თქვენ შეძლებთ განაცხადოთ სამომავლო მოწოდებებზე, იმ პირობით, თუ დააკმაყოფილებთ ასეთი მოწოდებების კრიტერიუმებს.


იქნება თუ არა ჩემი ორგანიზაციისთვის IFPIM-ის გრანტი გასაჯაროებული?

როგორც წესი, ჩვენ ვაქვეყნებთ გრანტის მიმღებთა ნუსხას. თუ ეს დაუკავშირდებოდა რისკებს (უსაფრთხოების, პოლიტიკური…) თქვენი ორგანიზაციისთვის, ჩვენ ამას თქვენთან განვიხილავთ და შეგვიძლია გადავწყვიტოთ არ გავასაჯაროოთ გრანტის ინფორმაცია.


რა მოხდება, თუ ჩემი ორგანიზაცია ვერ დააკმაყოფილებს ამ მოწოდების ბოლო ვადას?

ესაა მხოლოდ პირველი IFPIM-ის მოწოდებებისგან. თუ დაინტერესებული ბრძანდებით განაცხადოთ მომავალში, გამოგვიგზავნეთ თქვენი მონაცემები მისამართზე opencall@ifpim.org.

The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: