Soalan Lazim

Objektif pembiayaan

Cabaran kami lebih kepada memastikan kami boleh terus membiayai pelaporan kami, memandangkan tekanan kewangan yang kami hadapi, daripada membangunkan aktiviti baharu. Bolehkah kami memohon pembiayaan untuk meneruskan aktiviti semasa kami?

Ya. Anda layak untuk memohon sekiranya permohonan geran anda bertujuan untuk menyokong aktiviti sedia ada (jika aktiviti tersebut sejajar dengan objektif panggilan terbuka ini).


Adakah permohonan kami perlu meliputi semua aktiviti yang ditetapkan dalam panggilan untuk cadangan ini?

Tidak. Ia tidak semestinya meliputi semua contoh yang diterangkan di bawah objektif untuk pembiayaan ini.


Kami menyediakan perkhidmatan (atau kandungan, atau perkhidmatan semakan fakta, atau penyelesaian teknologi) kepada organisasi media, tetapi kami tidak menyebarkan maklumat kepada orang awam. Adakah kami masih boleh memohon pembiayaan dalam pusingan ini?

Tidak. Dalam panggilan pembiayaan ini, pemohon adalah terhad kepada organisasi media yang menyebarkan maklumat kepada orang awam. Panggilan pembiayaan yang akan datang mungkin termasuk organisasi yang menyediakan perkhidmatan kepada organisasi media.

Skop geografi

Bolehkah permohonan geran meliputi lebih daripada satu negara?

Kami tidak menjangkakan permohonan geran ini meliputi lebih daripada satu negara, tetapi sekiranya ada, semua negara tersebut mesti berada dalam skop geografi.


Adakah geran akan diberikan di semua negara yang disenaraikan di bawah skop Geografi?

Tidak semestinya. Panggilan pertama ini mempunyai jumlah pembiayaan yang terhad. Kami menjangkakan portfolio geran ini mempunyai liputan yang baik di seluruh negara yang disenaraikan di bawah skop geografi, akan tetapi mungkin terdapat beberapa negara yang tidak mempunyai geran terpilih dalam panggilan pertama ini.


Adakah geran ini tersedia untuk media/diaspora yang diasingkan di negara yang disenaraikan di bawah skop geografi?

Ia bergantung. Geran tidak tersedia untuk individu, ia hanya tersedia untuk organisasi media. Jika entiti sah yang memohon pembiayaan ini didaftarkan di negara yang berbeza dengan negara tempat media kepentingan awam disediakan, geran ini mungkin tersedia. Perkara ini akan dinilai mengikut keadaan.

Saiz geran dan kelayakan

Adakah terdapat saiz geran yang minimum?

Tidak. Tiada saiz geran minimum yang ditentukan untuk panggilan pembiayaan ini tetapi terdapat syarat bahawa pendapatan tahunan minimum pemohon ialah $50,000. Kami menjangkakan kebanyakan pemohon akan memperoleh pendapatan tahunan yang melebihi $50,000.


Arahan menyatakan bahawa geran setahun dijangka berada dalam lingkungan 10%-30% daripada belanjawan tahunan semasa. Sekiranya permohonan geran kami adalah kurang daripada 10% atau lebih daripada 30% daripada belanjawan semasa kami, adakah kami akan dianggap layak?

Ya. Julat ini hanyalah satu petunjuk. Kami akan mempertimbangkan permohonan untuk peratusan yang lebih rendah dan lebih tinggi. Bagi peratusan geran yang melebihi 30%, pemohon dijangka menerangkan cara mereka berhasrat untuk mengurangkan risiko pergantungan kepada satu pembiaya.


Organisasi kami menyampaikan media kepentingan awam sebagai sebahagian daripada set perkhidmatan yang lebih luas. Adakah kami masih boleh memohon pembiayaan?

Ya. Tetapi geran itu hendaklah digunakan untuk menyokong pengeluaran pelaporan kepentingan awam dan bukan untuk membiayai aktiviti lain.


Sila berikan contoh hubungan yang dijangkakan antara jumlah geran dan belanjawan semasa. 

Langkah 1 adalah untuk anda menentukan jumlah geran setahun yang anda cari. Jadi jika geran anda melebihi 2 tahun, anda harus membahagikan jumlah geran anda kepada dua. Langkah 2 adalah membandingkan purata jumlah geran tahunan ini dengan belanjawan semasa anda.

Jangkaan ialah permohonan geran tahunan anda berada dalam lingkungan 10%-30% daripada belanjawan semasa anda.

Contoh pengiraan:

Permohonan geran: $150,000

Tempoh geran: 2 tahun

Belanjawan semasa: $300,000

Langkah 1: Kira purata geran tahunan

$150,000/2 tahun = $75,000 setiap tahun

Langkah 2: Bandingkan dengan belanjawan semasa

$75,000 geran setiap tahun/$300,000 belanjawan semasa = 25%

Peratusan ini berada dalam lingkungan yang dijangkakan (10%-30%).


Are national funds eligible for IFPIM funding?

Not through this initial call, but yes, we would love to hear from you to explore future IFPIM funding for national funds.

Proses permohonan dan pemilihan

Bolehkah saya membincangkan nota konsep saya dengan ahli pasukan IFPIM?

Bukan pada peringkat ini. Jika pertanyaan anda tidak dijawab di sini, sila hantar soalan anda sebelum 20 Mei kepada: opencall@ifpim.org dan dengan tajuk subjek e-mel anda ‘Soalan berkaitan Panggilan Pembiayaan 1’. Sila ambil perhatian bahawa kami tidak akan membalas e-mel individu tetapi akan mengemas kini ‘soalan lazim’ semasa proses permohonan.


Dalam bahasa apakah saya perlu menyerahkan nota konsep saya?

Jika anda selesa untuk menyerahkan nota konsep anda dalam bahasa Inggeris, silakan berbuat demikian. Jika tidak, anda boleh menyerahkannya dalam mana-mana bahasa yang borang nota konsep ini telah diterjemahkan.


Siapakah yang membuat keputusan tentang organisasi mana yang akan dibiayai? Bagaimanakah penderma dana anda akan mempengaruhi keputusan ini?

IFPIM ialah dana yang bebas. Keputusan pembiayaan akan dibuat oleh pasukan pengurusan IFPIM. Penderma dana tidak dapat mempengaruhi keputusan pembiayaan ini.


Bilakah pembiayaan ini akan disalurkan? Adakah saya perlu memasukkan geran ini dalam belanjawan saya untuk tahun depan atau tahun ini?

Pembiayaan ini akan dikeluarkan sejurus selepas perjanjian geran ditandatangani, tetapi ini mungkin bergantung pada bidang kuasa berkaitan.


Jika organisasi kami tidak dipilih dalam panggilan pembiayaan pertama ini, bolehkah kami memohon semula dalam panggilan pembiayaan akan datang?

Ya. Sama ada anda memohon pembiayaan dalam panggilan awal ini atau tidak, anda akan dapat memohon untuk panggilan yang akan datang, dengan syarat anda memenuhi kriteria untuk panggilan tersebut.


Adakah pemberian geran IFPIM kepada organisasi saya akan didedahkan kepada umum?

Sebagai peraturan am, kami akan mengumumkan senarai penerima geran kami. Sekiranya pengumuman ini akan menimbulkan risiko (keselamatan, politik…) untuk organisasi anda, kami akan berbincang dengan anda dan boleh memutuskan untuk tidak mendedahkan maklumat geran kepada umum.


Bagaimanakah jika organisasi saya tidak dapat memenuhi tarikh akhir untuk panggilan ini?

Ini hanyalah panggilan pertama IFPIM. Sekiranya anda berminat untuk memohon pada masa akan datang, hantarkan butiran anda kepada kami di opencall@ifpim.org.

The International Fund for Public Interest Media is an independent fund made possible by the generous financial support of: